Den Haag

Home Adressen English Contact Achtergrond Links

Adressen

Gemeente van Christus Den Haag
samenkomst zondag 11:00 - 12:30 De Gaarde 61, 2542 CB Den Haag
Tel: 070-3297380, E-mail: denhaaggemeente@gmail.com of krumreip @mac.com
Website: gemeente van Christus Den Haag

Gemeente van Christus Maastricht
Didohof 49B 6215 RJ Maastricht
Tel: (00)32 89713169 E-mail: sraabs@yahoo.ie
Website: gemeente van Christus Maastricht

Gemeente van Christus Haarlem
Plataanstraat 99 2023 SC Haarlem
Tel: 023-5276386, 023-5262321, E-mail: jkrumrei @mac.com

Gemeente van Christus Eindhoven
Jan Tooropstraat 6 5642 AK Eindhoven
Tel: 040-2113016, 0499-313544, E-mail: gvc@dse.nl
Website: gemeente Eindhoven

Gemeente van Christus Groningen
Gerard van der Woude
Tel 050-5258266
E-mail: gerardvdwoude@gmail.com

Gemeente van Christus Amsterdam Zuid/Oost
(Ghana) Church of Christ
Krimpertplein 3-A, 1104 PH Amsterdam-Zuidoost
Sunday meeting: 11:00 prayers 11:30 Bible study 12:15 worship
E-mail: p.manso@chello.nl, amstercoc1@YOURS.COM

Gemeente van Christus Den Dolder
Zondag samenkomst 10:30 uur
Dolderseweg 167 A, 3734 BH Den Dolder
Tel: (00) 31 (0) 346-354068