'De gemeenten van Christus groeten u' (Romeinen 16:16).

Het evangelie

‘God hield van

de wereld

zo veel,

dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven

zodat iedereen die in hem gelooft

niet verloren zal gaan,

maar het eeuwige leven heeft.’ (Johannes 3:16)

Jezus is de Zoon van God. De Zoon is de ‘afstraling van Gods heerlijkheid en de exacte weergave van zijn wezen’ (Hebreeën 1:3). Toen Jezus naar deze wereld kwam, ‘erkende de wereld hem niet’ (Johannes 1:10) en ‘goddelozen, doodden hem door hem aan het kruis te nagelen’ (Handelingen 2:23). God echter ‘heeft deze Jezus tot leven gewekt’ (Handelingen 2:32). Dit gebeurde allemaal volgens ‘Gods weloverwogen plan en voorkennis’ (Handelingen 2:23). Het plan van God was om ‘alle dingen, zowel de dingen op aarde als de dingen in de hemel, met Zich te verzoenen door vrede te sluiten door zijn bloed, vergoten aan het kruis’ (Kol 1:20).