meer over God weten studie

Meer over God weten

Wil je meer over God weten?

De Bijbel is gedurende een periode van 1500 jaar door 40 mensen geschreven. De meeste van deze schrijvers leefden niet tegelijkertijd. Toch heeft de Bijbel een doorlopend verhaal over Gods liefde voor jou.

In de serie lessen ‘Meer over God weten’ leer je over waarom mensen geloven, welke wereldvisies er zijn, hoe God zich openbaart en waarom Jezus als Zoon van God naar ons toekwam en het de moeite waard is Hem te leren kennen.

Heb je interesse? Geef je dan op door een e-mail te sturen naar gvcnederland@gmail.com