Informatie

De gemeenten van Christus groeten u (Rom 16:16). De aanduiding gemeente van Christus is een tijdloze aanduiding. Dat gelovigen in de 21ste eeuw zich als lid zien van een gemeente van Christus (zonder een aanvullende …