gemeente van christus

De gemeenten van Christus groeten u

‘De gemeenten van Christus groeten u.’ Dat is de groet die Paulus overbrengt in wat we noemen Romeinen 16:16. Ook de gemeenten van Christus in Nederland en België groeten u en jou. Je bent van harte …