Welkomstwoord

Er is goed nieuws. Er is heel goed nieuws!
God is, blijft, en God houdt van je.

De Schepper van hemel en aarde kijkt naar ons, nietige en onvolmaakte mensen, om. Hij vindt jou belangrijk: zo belangrijk dat Hij er alles voor doet om jou te bereiken.

De Maker van het heelal – aan de natuur herken je zijn kracht, creativiteit, gevoel voor schoonheid en intelligentie – is Geest, en heeft een tijd en plaats bepaald om de aarde te scheppen. Hij is vanaf het begin betrokken met de bewoners ervan: wij mensen – aan relaties en familie kun je diepgaande liefde en trouw herkennen als eigenschappen van een persoonlijke God.

Door zelf mens te willen worden en met ons te delen in ons bestaan, kwam Hij als Zoon van God en als Zoon des Mensen, bij en uit een volk dat God eeuwenlang deels kende, Hem was toegewijd en Hem ook al die tijd verwachtte.

Deze Jezus van Nazareth is het die vol van Gods Heilige Geest mensen in hun bestaan ontmoette en met hen het leven en zelfs de dood deelde. Ook nu kan Hij onze levens binnenkomen: Hij kent ons door en door en begrijpt ons. Jezus biedt een uitweg uit het aardse bestaan, laat genade, waarheid en liefde van God zien, redt ons uit benauwdheden en angsten van zonden, fouten en tekortkomingen.

Jezus werd gekruisigd om een zoenoffer te brengen. Iets wat wij nooit zelf voor elkaar kunnen krijgen: hoe schuldig of berouwvol we ons ook voelen en hoe graag we het goed zouden willen maken met God (wat we noemen ‘boete willen doen’), het lukt niet.

Door de kracht van Gods Geest, dezelfde Geest die adem of leven blies in de schepping, stond Jezus op uit de dood. God kan ook jou doen opstaan uit een tijdelijk leven tot een eeuwig, niet-vergankelijk leven: hier op aarde met Hem en na het leven op aarde voor altijd met Hem; de liefdevolle, intelligente, geduldige, ware, trouwe Maker en Heer.

Zoek jij God en wil je dat jouw leven blijvend betekenis krijgt? Vraag dan een online of schriftelijke Bijbelstudie aan. Stuur een e-mail naar gvcnederland@gmail.com

Of zoek een gemeente bij jou in de buurt (klik hier voor adressen). Wij helpen je graag.

 


Denk eens na over de volgende Bijbelteksten:

‘En Hij wil dat de mensen Hem zoeken. En als ze Hem zoeken, zullen ze Hem vinden. Want Hij is niet ver bij ons vandaan.’ (Hand 17:27)

‘Maar straks zullen we God in de ogen kijken. Nu ken ik God nog niet echt. Maar dan zal ik God werkelijk kennen, net zoals Hij mij werkelijk kent.’ (1 Kor 13:12)

‘Niemand heeft ooit God gezien. Maar zijn Enige Zoon, die helemaal één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is.’ (Joh 1:18)

‘Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is: Hij, Gods enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk, en vol van waarheid.’ (Joh 1:14)

(Teksten uit Basisbijbel.nl)